Türkiye'den Afrika tarımına 3 milyon dolar destek!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye, Sahra sınırları içerisindeki üç Afrika ülkesinde 5 000 hektarlık çorak toprağı ortaklaşa yeniden iyileştirme kararı aldı. Bu üç yıllık proje Afrika Büyük Yeşil Duvar Girişimi sınırları içerisinde arazi bozulmasıyla mücadele eden ülkeler için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

klim değişikliği sebebiyle artış gösteren çölleşme, arazi bozulması ve kuraklık, Afrika ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma açısından en önemli zorluklar arasında yer alıyor. Açlık ve yoksulluğa, kırsal istihdam kaybına ve zorunlu göçe sebep olabilecek bu durum; geniş bir perspektifte insan sağlığı, gıda güvencesi, beslenme, ekonomi, doğal kaynaklar, ulusal ve küresel güvenlik konularında da olumsuz etkilere sebep oluyor.

“İyileştirmeyi Destekleyen, Gelir, Kalkınma, Ekosistem Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” açılımıyla ifade edilen KÖPRÜLER adlı yeni proje, Eritre, Moritanya ve Sudan'daki kurak ve yarı kurak alanların iyileştirilmesini desteklemektedir. KÖPRÜLER'in, Türkiye'den 3 milyon ABD Doları ve FAO'nun 'Çölleşmeye Karşı Eylem' programından 600 000 ABD Doları olmak üzere toplam bütçesi 3.6 milyon ABD Doları tutarındadır.

FAO ve Türkiye'nin birlikte ilk kez Afrika kıtası üzerine çalıştığını ifade eden FAO Orman Politikası ve Kaynaklar Bölümü Başkanı Mette Wilkie, “Türkiye'nin Afrika'nın kuru bölgelerini 'yeniden yeşillendirmek' için çalışan FAO'ya verdiği destek cesaret verici” diye ekledi.