ÇALIŞMA HAYATINDA ERGONOMİ 

         Geçen hafta çalışma hayatında ergonominin önemine giriş yapmıştım. Konuya kaldığımız yerden devam edelim. İş yerlerinde ergonomik çalışmalarda amaçlanan sonuçlar;

 • İnsan-Makine-Çevre uyumunu sağlamak,

 • Çalışanın performansını arttırmak,

 • Gereksiz ve aşırı zorlanmalardan kaçınmak,

 • Lüzumsuz aktiviteleri önlemek,

 • Çalışma hayatında verimliliği artırmak,

 • Çalışanın mutluluğu artırmak,

 • Çalışanın iş güvenliğini sağlamak şeklinde sıralanabilir.

  İyi bir ergonomik uygulama ile ciddi bir iyileştirme sağlamak mümkündür.

  Birçok ofiste, çalışma ortam ve şeklinin ergonomik olmadığı bir gerçektir. Çünkü bu konu hakkında yeterli bilgi sahibinin sayısı çok azdır. Ofisi dizayn eden işveren ya da yöneticilerin bilmedikleri ve duymadıkları bir konuda uygulama yapamayacakları doğaldır. Onları da konuda bilgilendirmek yararlı sonuçlara vesile olacaktır. Ofiste ergonomiye, oturulan koltuktan ve çalışma masasından başlamalıdır. Masa üstü bilgisayar yerleşimi, ekranın yüksekliği ve ekrana gelen ışığın yansıması dikkate alınmalıdır.

  İyi planlanmış bir alanda çalışanın vücudu, konforlu ve uygun bir şekilde pozisyon alacaktır. Aksi durumda, sırt ağrısı ve incinmeleri, kas iskelet sistemi hastalıkları ve ayaklarda dolaşım bozuklukları gibi problemlerin yaşanması mümkündür. Bu sonuçlar da çalışanın verimini ve motivasyonunun düşürecektir. 

  Ofiste çalışmalarda koltukta otururken ayaklar yere değmeli ya da ayakların altına destek konmalıdır. Vücut dik olmalı, ayaklar dizlerden doksan derce kırılmalıdır. Eller klevyede düz çalışmalıdır. Bilekten kırılmalı çalışmalarda karpal tünel sendromu gelişecektir. Monitör göz hizasında olmalı ve pencereden ışığın yansıması engellenmelidir.

  Göz sağlığımız için ekranda küçük puntolu, yazılardan kaçınılmalıdır. Ekran kontrastı gözü yormayacak şekilde ayarlanmalıdır.

  Sık sık göz kırpma işlemi yapılmalıdır. 20 dakika aralarla gözleri ekrandan ayırıp 20 feet uzakta bir noktaya bakılarak 20 saniye gözler kapatılıp dinlendirilmelidir.

  Ortalama olarak göz-ekran uzaklığı en az kol mesafesi kadar uzaklıkta 46-76 cm. olmalıdır.

  Sürekli oturarak çalışanlar iki saatte bir işyeri hekiminin tavsiye ettiği egzersizleri yapmalıdırlar.

  Sürekli ekranlı araçlarla çalışanlar iş yeri hekiminin kontrolü altında göz muayenesinden geçirilmelidir.

  Sağlıklı ve güvenli çalışmalar dilerim.